F L O O R  P L A N S

Type A1 Apartment Layout

 Unit A1
1,034 Sq. Ft.

Type B Suite Layout

   Unit B
1,111 Sq. Ft.

Type C2 Suite Layout

  Unit C2
1,167 Sq. Ft.

Type E suite layout

   Unit E
1,567 Sq. Ft.

Type A2 Apartment Layout

 Unit A2
1,034 Sq. Ft.

Type C1 Suite Layout

 Unit C1
1,195 Sq. Ft.

Type D Unit Layout

   Unit D
1,376 Sq. Ft.

Unit F suite layout

  Unit F
1,681 Sq. Ft.